Izaak (Elias) GRINSZTAIN

1895 - 1944 | Naissance: | Arrestation: | Résidence:

Translated from the biography established by the AFMD ‘Friends of the Foundation for the Memory of the Deportation from the Allier Department):

 Izaak (Elias) GRINSZTAIN

Izaak (Elias) Grinsztain was born on September 19, 1895 in Zawierice (Poland).
A dealer in leather goods, he married Chawa BOMGARD, born October 8, 1903 at Iha, Poland. They had two children and in 1932 lived at n° 9 rue du Chalet in La Courneuve (north Paris suburb).
He was granted French citizenship in 1926 according to the Center for Contemporary Jewish Documentation.
He left the Paris area and moved to Marseille (Bouches-du-Rhône department), where he lived at n°4 rue de la République.
For some unknown reason he went to Vichy (Allier department), where he was arrested and interned in the Mal-Coiffée German military prison at Moulins (Allier).
On July 15, 1944 he was transferred from Moulins to Drancy, where he was attributed I.D. number 25167.
Document below: © Receipt n° 6389 for money found on him in a personal search at Drancy, transmitted by the Contemporary Jewish Documentation Center. (P.A. stands for Police Allemande (German Police). Our thanks.
On July 31, 1944 he was deported from Drancy to Auschwitz in convoy n° 77. (cf. the list of people in convoy n° 77 below)
(Source of the document below: Center for Contemporary Jewish Documentation)
 
In  Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld writes about convoy n° 77: “The number of deportees was 1300. This convoy 77 (…) hauled toward the Auschwitz gas chambers more than 300 children under the age of 18. (…) 291 men were selected with I.D. numbers B 3673 to B 3963; the same for 283 women (A 16457 to A 16739). In 1945 there were 209 survivors, of whom 141 were women”.
He died on August 5, 1944 at Auschwitz, Poland according to the Journal Officiel N° 287 of December 11, 2011.
“Died in deportation” according to the decree of the National War Veterans Office dated October 6, 2011, published in the Journal Officiel N° 287 of December 11, 2011.
 
Sources:
– Contemporary Jewish Documentation Center
– Public Records Bureau of Paris’s 18th district
– Klarsfeld, Serge: List of the transfers from Moulins to Drancy on July 15,
– Klarsfeld, Serge: Memorial to the Jews Deported from France: 1942-1944 1978
MémorialGenWeb Internet site[:pl]

GRINSZTAIN Izaak  Elias

Izaak Grinsztain urodził się 19 września 1895 roku w Zawierciu (południowa Polska). Z zawodu był kaletnikiem. Poślubił Chawę Bomgard, urodzoną 8 października 1903 roku w Iha (Polska). Mieli dwoje dzieci i w 1932 roku zamieszkali na przedmieściach Paryża w La Courneuve przy ulicy du Chalet numer 9.
Izaak Grinsztain otrzymał obywatelstwo francuskie( naturalizowany)  w 1926 roku (według informacji z Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej  – le Centre de Documentation Juive Contemporaine).
Z regionu paryskiego przeniósł się do Marsylii, gdzie zamieszkał przy ulicy Republiki  pod numerem 4. Z nieznanych przyczyn  wyjechał do Vichy, gdzie został aresztowany, przekazany do Moulins i internowany w niemieckim więzieniu wojskowym Mal-Coiffé.
15 lipca 1944 roku został przeniesiony do obozu przejściowego w Drancy, gdzie zarejestrowano go pod numerem 25167.
Dokument z : Pokwitowanie z archiwum w Drancy nr 6389 przekazane przez Centrum Współczesnej Dokumentacji Żydowskiej CF155_6389. Podziękowania.
Dwa tygodnie później tj. 31 lipca 1944 roku  został wysłany do Oświęcimia w konwoju numer 77.
W “Memoriale deportacji Żydów we Francji” Serge Klarsfeld pisze o konwoju nr 77: “Liczba deportowanych wynosiła 1300. Ten konwój 77 (…) prowadzi do komór gazowych Auschwitz ponad  300 dzieci poniżej 18 roku życia (…) Wybrano 291 mężczyzn z liczbą od B 3673 do B 3963, taką samą liczbę dla 283 kobiet (od A 16457 do A 16739).
W 1945 r. przeżyło 209 osób, w tym 141 kobiet “.
Izaak Grinsztain zmarł 5 sierpnia 1944 roku w Oświęcimiu zaraz po przybyciu.
 
Źródła:
– Centre de Documentation Juive Contemporaine
– Etat civil de Paris (18ème)
– Klarsfeld Serge Liste des transferts de Moulins à Drancy le 15 juillet 1944
– Klarsfeld Serge Mémorial de la Déportation des Juifs de France  1978
MémorialGenWeb site Internet
Tłumaczyła –   Małgorzata Kruczkowska (Liceum Francuskie w Warszawie )

3 Comments
 1. Karen 7 years ago

  This man was my grandfather and my father passed away without knowing what happened to his dad…
  Ce monsieur était mon grand-père et mon père est mort sans savoir ce qui était advenu de son père…

  • Serge Jacubert 7 years ago

   Dear Madam, we feel sorry that your father did not know the sad end of his father. We hope that this web site and the information enclosed helps you. Regards. For Convoi 77, Serge Jacubert.
   Chère Madame, nous sommes désolés que votre père n’ait pas connu le destin tragique de son père. Nous espérons que ce site et les informations qu’il contient vous sont utiles. Sincères salutations. Pour Convoi 77, Serge Jacubert

 2. SACCARDI GRINSZTAIN YVETTE 6 years ago

  bonjour Karen
  ton pere savait ce qu il etait advenu de ton grand pere,en 1967 le gouvernement allemand a indemnise les victimes de la shoah et leur famille et a ce moment que nous avons appris ce qu il etait advenu de ton grand pere mais tu avais 4 ans et evidemment nous n en avons pas parle.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?