Paul BIELSCHOWSKY

1891-1944 | Naissance: | Arrestation: | Résidence:

Paul BIELSCHOWSKY

Picture from family record
Biography initially documented and written by Gabriela Mangot, Khanh Linh Kowalczyk, Eliza Hermetz (9th grade students at the Lycée français de Varsovie (French high school in Warsaw), 2018-2019), later reviewed and redacted by Cyril Blancy-Bielschowsky, distant relative of Paul.
 
Paul Bielschowsky was born 12 August 1891 in Neisse, in the Oppeln district, in Upper Silesia (Germany in those days), Nysa today within the Opole Voivodeship which lies southwest of Poland but was German at the time. He is the son of Wilhelm Wolf Bielschowsky (10 March 1851, Loslau – 22 January 1940, Cosel graveyard, Breslau) and of Mathilde, born Heyman (4 September 1868, Gleiwitz – 10 June 1933, Cosel graveyard, Breslau). His father first starts as a baker and, then, goes on to work in the grain trade. Paul has a younger brother called Richard who was born in 1895.
As an adult, he lives in Dantzig (Gdansk nowadays) where he works as a trader but leaves Berlin for France to escape from Nazism in August 1933. Apparently, he lived divorced from Eugenie Lang and did not have any children. He settles down in Nice where he sells household items and resells a special kind of rye bread, first Boulevard Gambetta 16 and later Rue Alberti 13. It is there that he is arrested because of his Jewish origins. He is sent to the Drancy internment camp 12 July 1944. It is there that he is divested of the 345 francs he still owned. On July 31, he is deported eastward on the 77 train convoy, composed of cattle wagons. Ironically, the convoy passes through Neisse, his birthplace to eventually reach the Auschwitz concentration and extermination camp on August 3. Paul is not sent to the gas chambers right away but is registered under his prisoner’s reference number B-3688 which is tattooed on his arm. His name and reference number appear in the surgical service register on 11 September 1944 which lists the various operations performed at surgical unit 20 in the Auschwitz I hospital. The diagnosis is ‘Abscessus thoracis’ and is performed by a surgeon who is also an inmate, a Polish political prisoner. The date of his death is unknown.
His brother Richard, a Berlin lawyer, passes through France with his wife Edith, born Bucka, and their daughter Sylvia on their way to New York, boarding a ship at Le Havre 14 December 1934. Once in the USA, they change their name into ‘Beal’ and become American citizens. Their descendants are today the only relatives to be closely related to Paul.
Sources:
– MyHeritage.com & Geni.com (data provided by a descendent of Paul Bielschowsky):
https://www.myheritage.pl/names/paul_bielschowsky
https://www.geni.com/people/Paul-Bielschowsky/6000000008925479977?through=6000000008925535656#/tab/revision
– Records held at the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum
– Civil records office, Neisse
– Civil archives of Alpes-Maritimes, France
 
Gabriela Mangot, Khanh Linh Kowalczyk, Eliza Hermetz
(9th grade students at the Lycée français de Varsovie (French high school in Warsaw), 2018-2019)
 
Sources document: Records held at the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum at Oświęcim (Poland), APMAB, Drancy, D-RF-3/79, inventory number: 1060530
73484-BIELSCHOWSKY_Paul_transport
73484-BIELSCHOWSKY_Paul_transport_a
Contributor(s)
Gabriela Mangot, Khanh Linh Kowalczyk et Eliza Hermetz. 9th grade students at the Lycée français de Varsovie (French hign school in Warsaw), 2018-2019, supervised by their teacher, Franck Duhautoy.
 [:pl]

Paul BIELSCHOWSKY

Zdjęcie – zbiory rodzinne
Biografia udokumentowana i spisana początkowo przez Gabrielę Mangot, Khanh Linh Kowalczyk, Elizę Hermetz (Uczennice klasy 3ème A Liceum Francuskiego w Warszawie) w latach 2018-2019, następnie korygowana i zmieniana przez Cyrila Blancy-Bielschowsky’ego, dalekiego krewnego Paula.
 
Paul Bielschowsky urodził się 12 sierpnia 1891 roku w Neisse, w ówczesnym okręgu Oppeln na Górnym Śląsku (Niemcy), obecnie Nysie, w województwie opolskim, w południowo-zachodniej części dzisiejszej Polski. Był synem Wilhelma Wolfa Bielschowsky’ego (10/03/1851, Loslau – 22/01/1940, Cmentarz Cosel, Breslau) i Matyldy z domu Heymann (04/09/1868, Gleiwitz (Gliwice) – 10/06/1933, Cmentarz Cosel, Breslau). Jego ojciec był najpierw piekarzem, a następnie zajmował się handlem zbożem. Paul miał młodszego brata, Richarda, urodzonego w 1895 roku.
Jako dorosły Paul mieszkał w Dantzig (obecnie Gdańsku), gdzie pracował jako kupiec, ale to z Berlina wyemigrował w sierpniu 1933 roku do Francji, by uciec przed nazizmem. Wygląda na to, że nie miał dzieci, rozwiódł się z Eugénie LANG. Zamieszkał w Nicei, gdzie utrzymywał się z handlu artykułami gospodarstwa domowego i ze sprzedaży specjalnego chleba żytniego, najpierw pod numerem 16 przy Boulevard Gambetta, potem pod numerem 13 przy Rue Alberti. To pod tym adresem został aresztowany z powodu swojego żydowskiego pochodzenia. Następnie 12 lipca 1944 r. został wywieziony do obozu przejściowego w Drancy. Tam został pozbawiony ostatnich będących w jego posiadaniu 345 franków. W dniu 31 lipca został deportowany na wschód transportem kolejowym 77, składającym się z wagonów bydlęcych. Jak na ironię, transport przejeżdżał przez Nysę, rodzinne miasto Paula, by 3 sierpnia dotrzeć do koncentracyjnego obozu zagłady Auschwitz. Paul nie został zagazowany zaraz po przybyciu do obozu i zarejestrowano go pod numerem więźniarskim B-3688, który wytatuowano mu na ramieniu. Jego imię i nazwisko oraz numer więźniarski zostały wymienione pod datą 11 września 1944 r. w rejestrze „Oddziału Chirurgicznego”, który zapisywał operacje wykonywane w bloku 20 w szpitalu obozu Auschwitz I. Podana diagnoza to „Abscessus thoracis”, chirurg był internowanym polskim więźniem politycznym. Data śmierci pozostaje nieznana …
Jego brat Richard, adwokat w Berlinie, wraz z żoną Edith z domu Bucką i ich córką Sylvią, przejechał przez Francję, by 14 grudnia 1934 roku dotrzeć z Hawru do Nowego Jorku. W Stanach Zjednoczonych zmienili nazwisko na Beal i przyjęli obywatelstwo amerykańskie. Ich potomkowie są dziś jedyną bliską rodziną Paula.
Źródła:
MyHeritage.com & Geni.com (dane otrzymane od członka rodziny Paula Bielschowsky’ego) :
https://www.myheritage.pl/names/paul_bielschowsky
https://www.geni.com/people/Paul-Bielschowsky/6000000008925479977?through=6000000008925535656#/tab/revision
archiwa muzeum Auschwitz-Birkenau
archiwa Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie
archiwa departamentu Alpes Maritimes
 
 
Gabriela Mangot, Khanh Linh Kowalczyk, Eliza Hermetz
(Uczennice klasy 3ème A Liceum Francuskiego w Warszawie, 2018-2019)

Źródło dokumentu : Archiwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Polska), APMAB, Drancy, D-RF-3/79, numer inwentaryzacyjny: 1060530

Contributeur(s)

Gabriela Mangot, Khanh Linh Kowalczyk et Eliza Hermetz. Elèves de 3ème A du Lycée français de Varsovie, 2018-2019. Sous la direction de leur professeur Franck Duhautoy, Cyril Blancy-Bilschowsky
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?