Joseph BRAUN

1911 - 1944 | Naissance: | Arrestation: | Résidence: , , ,

Translated  from the biography established by the AFMD (Friends of the Foundation for the Memory of Deportation from the Allier Department):

 Joseph BRAUN

Joseph Braun was born on February 28, 1911 in Warsaw, Poland. He was the son of Majer Braun and Ruchla née KRZYP, and the brother of Lazare (known as Léon).
He entered France on May 5, 1929 and lived at n° 66 rue Dulong in Paris’s 17th district. He was employed as a mechanic at the United States Embassy, Place de la Concorde in the 8th district of Paris.
On February 8, 1935 he married Marie-Louise TURQUETIL in the 16th district of Paris. They had no children.
He left Paris to seek safety first in La Bourboule (Puy-de-Dôme department), then in Vichy (Allier department), where he arrived on August 1, 1940. He lived at several addresses in Vichy: 65 rue de Paris, then 17 rue Faidherbe, then 37 rue de Givois, before settling at the Bois Randenais in Brugeas (Allier) on October 28, 1941.  He continued to work for the U.S. embassy until his arrest on May 14, 1944 in Brugeas “for stealing a large quantity of gasoline tickets from the Production Industrielle in Vichy”, according to the police report of December, 28, 1954.
Interned in the prison of Cusset (Allier department) with his brother Lazare, he had his wife slip 10,000 francs to the guard, Marcel FOURNIER, to help them escape. The attempt failed. The guard was sentenced to 6 years in prison and a fine of 60,000 francs. Joseph BRAUN was sentenced to 2 years in prison and a fine of 60,000 francs, and his wife to a suspended sentence of 6 months in prison and a 20,000 franc fine. He was then transferred to the La Mal-Coiffée German military prison in Moulins (Allier department).
He was transported on May 19, 1944 from Moulins to Drancy, where he was attributed the I.D. n° 22635.
On July 31, 1944 he was deported from Drancy to Auschwitz in convoy n° 77.
(Source of the above document: Mémorial de la Shoah C 77_8)
In  Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld writes about convoy n° 77: “The number of deportees was 1300. This convoy 77 (…) hauled toward the Auschwitz gas chambers more than 300 children under the age of 18. (…) 291 men were selected with I.D. numbers B 3673 to B 3963; the same for 283 women (A 16457 to A 16739). In 1945 there were 209 survivors, of whom 141 were women”.
He died on August 5, 1944 at Auschwitz, Poland according to the Journal Officiel n° 59 of March 11, 2010.
Note: The 20,000 franc fine inflicted on Marie Louise BRAUN née TURQUETIL on August 11, 1943 was remitted by decree on November 26, 1944.
Sources:
– Archives of the Allier Department 1289 W 66, 1580 W 7, 740 W 3/1, 762 W 53, 1864 W 1,
– Contemporary Jewish Documentation Center C 77_8
– Public Records Bureau of Paris’s 16th district
– Klarsfeld, Serge: List of the transfers to Drancy on July 15, 1944
– Klarsfeld, Serge:  Memorial to the Jews Deported from France: 1942-1944  1978
MemorialGenWeb  Internet site[:pl]

BRAUN Joseph 

 
Urodził się 28 lutego 1911r. w Warszawie . Jest synem Majera i Ruchli urodzonej w miejscowści Krzyp( ?  Skrzypy – Warmia) ,  jest także bratem Lazara (Leona).
Przeprowadził się do Francji 5 maja w 1929r. i zamieszkuje na ulicy Dulong 66 w Paryżu.  Został zatrudniony jako mechanik w Ambasadzie USA na Placu Concorde..
8 lutego 1935 żeni się z Marie-Louise TURQUETIL w Paryżu ; nie mają  żadnych dzieci.
Opuszcza Paryż, żeby się schronić  najpierw w La Bourboule, później w Vichy, gdzie dociera 11 sierpnia 1940. Mieszka wtedy pod różnymi adresami w Vichy: 65 rue de Paris, potem 17 rue Faidherbe, następnie – 37 rue de Givois,  zanim się przeprowadził do Bois Randenais w Brugheas 28 października 1941.
Kontynuuje pracę w ambasadzie USA aż do jego aresztowania 14 maja 1944 w Brugheas – “za dużą kradzież ważnych kuponów na  benzynę ze  szkodą dla  produkcji przemysłowej w Vichy” (według raportu policji 28 grudnia 1954).
Internowany w wiezieniu Cusset razem z bratem Lazare, z pomocą żony przekazał 10 000 franków strażnikowi – Marcelowi FOURNIER, aby uciekli. Ale niestety plan ucieczki nie powiódł się  –  strażnik został skazany na 6 lat  więzienia oraz 60 000 franków grzywny,  Joseph BRAUN na 2 lata  więzienia i 60 000 franków grzywny, a jego  żona  na karę 6 miesięcy  więzienia i 20 000 franków grzywny. W konsekwencji przyniesiono go  do niemieckiego  aresztu wojskowego   Mal-Coiffée w Moulin.
19 maja 1944 z  Moulin  trafia do Drancy, gdzie otrzymuje numer identyfikacyjny 22635.
31 lipca 1944 zostaje deportowany z Drancy do Auschwitz w konwoju 77.
 
W “Memoriale deportacji Żydów we Francji” Serge Klarsfeld pisze o konwoju nr 77: “Liczba deportowanych wynosiła 1300. Ten konwój 77 (…) prowadzi do komór gazowych Auschwitz ponad  300 dzieci poniżej 18 roku życia (…) Wybrano 291 mężczyzn z liczbą od B 3673 do B 3963, taką samą liczbę dla 283 kobiet (od A 16457 do A 16739).
W 1945 r. przeżyło 209 osób, w tym 141 kobiet “.
 
Umiera 5 sierpnia 1944 w Auschwitz (według JO N 59 11 marca 2010).
 
Uwaga:Grzywna  w wysokości 20 000 franków, naliczona 11 sierpnia 1943 r. na rzecz Marie Louise BRAUN, urodzonej w TURQUETIL, została anulowana  na podstawie dekretu  z 26 listopada 1944 r.

Reproduction of text and images

Any reproduction of a biography, even in part, must be approved in advance and in writing by the Convoy 77 association. To request permission, please fill in the form here: Form
If you wish to use any image from the French Defense Historical Service (SHD), please go to their online request page “Request a duplication”.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?