Lazare (Léon) BRAUN

1913 - 1944 | Naissance: | Résidence: ,
Translated from the biography established by the AFMD (Friends of the Foundation for the Memory of Deportation from the Allier Department):

Lazare (Léon) BRAUN

Lazare (Léon) BRAUN was born on February 16, 1913 in Warsaw, Poland. He was the son of Majer/Meyer BRAUN and Ruchla/Rachel née KRZYP/TCHIPOFF and he had a brother Joseph.
He was a mechanic living at n° 4 Boulevard Magenta in Paris’s 10th district. He enlisted for the duration of the war on May 7, 1940 with the Paris Quartermaster of the Foreign Legion under the I.D. n° 1940/15761. He declared his profession as kitchen aid and was then living at n° 24 rue Chaptal in Paris’s 9th district. He was incorporated into the 23rd Provisional Regiment of Foreign Volunteers in the French Army.
(Source for the above document: Union of the Children and Friends of the Jewish Volunteer War Veterans)
On August 26, 1940 he was sent to the demobilization Center in Caussade (Tarn-et-Garonne department). He indicated that he went first to Toulouse for a time, and then to the Boulevard des États-Unis in Vichy (Allier department), where he arrived on September 26, 1940.
According to the police inspector’s report dated August 5, 1941, “he was subject to an expulsion order issued by the Minister of the Interior on January 21, 1936, delivered to the individual concerned in Paris on July 7, 1936. But up to this day he has always obtained postponements”.
He was repertoried as a foreign Jew in Vichy under the terms of the French state’s Anti-Semitic Law of June 2, 1941.
(Source: Departmental Archives of the Allier department 756 W 1)
A chauffeur for the American Embassy, he resided at n° 37 rue de Givois in Vichy.
He was interned with this brother Joseph, first in the prison at Cusset (Allier department), then at la Mal-Coiffée, a German military prison in Moulins (Allier), before being transferred on July 15, 1944 to Drancy, where he was attributed I.D. n° 25157.
On July 31, 1944 he was deported from Drancy to Auschwitz in convoy n° 77.
(Source: Source for the document below: Mémorial de la Shoah C 77_8)
In  Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, Serge Klarsfeld writes about convoy n° 77: “The number of deportees was 1300. This convoy 77 (…) hauled toward the Auschwitz gas chambers more than 300 children under the age of 18. (…) 291 men were selected with I.D. numbers B 3673 to B 3963; the same for 283 women (A 16457 to A 16739). In 1945 there were 209 survivors, of whom 141 were women”.
He died during the Shoah, according to Yad Vashem.

Sources:
– Archivesof the Allier Department 1289 W 66, 756 W 1, 762 W 53,
– Archives of the Foreign Legion Command
– Contemporary Jewish Documentation Center, Mémorial de la Shoah C 77_8,
– Klarsfeld, Serge: List of the transfers to Drancy on July 15, 1944
– Klarsfeld, Serge:  Memorial to the Jews Deported from France/1942-1944  1978
– Union of Volunteer Jewish War Veterans, Children and Friends
yadvashem.org

[:pl]

Lazare (Léon) BRAUN

Fragment biografii przygotowanej przez AMFD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l’Allier):
Urodził się 16 lutego 1913 r. w Warszawie jako syn Majera/Meyera i Ruchli/Racheli z domu Krzyp. Miał brata Józefa. Pracował jako mechanik; mieszkał pod nr 4, boulevard Magenta w Paryżu (dzielnica 10.). Opuszcza Paryż i szuka schronienia w Vichy. Zostaje zarejestrowany jako obcokrajowiec żydowskiego pochodzenia w Vichy, zgodnie z wydaną przez państwo francuskie antysemicką ustawą z 2 czerwca 1941 r. […]
[kleo_button title=”całość biografii na stronie AMFD” href=”http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1278861″ style=”highlight” target=”blank”]

BRAUN Lyser/Łazarz, zwany Léonem
Poszukujemy zdjęcia
Urodził się 16 lutego 1913 r. w Warszawie jako syn Majera/Meyera i Ruchli/Racheli z domu Krzyp/Tchipoff, brat Józefa.
Pracował jako mechanik; mieszkał pod nr 4, Boulevard Magenta w Paryżu (dzielnica 10).
7 maja 1940 r. zgłasza się na ochotnika do Legii Cudzoziemskiej w biurze Intendenta Wojskowego Paryża. Otrzymuje numer 1940/15761. Podaje, że jest pomocnikiem kucharza, zamieszkałym pod nr 24, rue Chaptal w Paryżu (dzielnica 9). Zostaje wcielony do 23. Regimentu Piechoty Ochotników Cudzoziemców Armii Francuskiej ( Régiment de Marche de Volontaires Etrangers).

26 sierpnia 1940 r. zostaje skierowany do ośrodka demobilizacyjnego w Caussade (82). Początkowo zamieszkał w Tuluzie, a następnie przy Boulevard des Etats-Unis w Vichy (03), dokąd dotarł 26 września 1940 r.
Zgodnie z raportem inspektora policji z 5 sierpnia 1941 r., „był objęty nakazem opuszczenia kraju podpisanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych 21 stycznia 1936 r., zakomunikowanym zainteresowanemu w Paryżu 7 lipca 1936. Do tej pory uzyskiwał odroczenia nakazu”.
Zostaje spisany jako Żyd – cudzoziemiec w Vichy, zgodnie z wydaną przez państwo francuskie antysemicką ustawą z 2 czerwca 1941 r.


Pracuje jako kierowca w ambasadzie amerykańskiej; mieszka pod nr 37, rue de Givois w Vichy.
Zostaje internowany wraz z bratem Józefem, początkowo w więzieniu w Cusset, następnie w Mal-Coiffée, wojskowym więzieniu niemieckim w Moulins. 15 lipca 1944 r. zostaje przeniesiony do Drancy, gdzie otrzymuje numer 21157.
31 lipca 1944 r. zostaje deportowany z Drancy do Auschwitz w transporcie nr 77.


W książce Mémorial de la Déportation des Juifs de France (Pamięci deportowanych Żydów francuskich) Serge Klarsfeld pisze o transporcie nr 77: „[W transporcie] znalazło się 1300 osób. (…) do komór gazowych w Auschwitz wywieziono ponad 300 dzieci poniżej 18 roku życia. (…) 291 mężczyzn przeszło selekcję i otrzymało numery od B3673 do B3963; podobnie 283 kobiety (numery od A16457 do A16739). Ocalało 209 osób, w tym 141 kobiet”.
Lazare nie figuruje na liście ocalonych z transportu nr 77, sporządzonej przez Serge’a Klarsfelda.
Według Yad Vashem zginął w czasie Zagłady.
Źródła:
– Archiwum departamentu Allier 1289 W 66, 756 W 1, 762 W 53,
– Archiwum dowództwa Legii Cudzoziemskiej
– Centre de Documentation Juive Contemporaine Mémorial de la Shoah C 77_8,

– Klarsfeld Serge, Liste des transports à Drancy le 15 juillet 1944 r. [Lista transportów do Drancy 15 lipca 1944]
– Klarsfeld Serge, Mémorial de la Déportation des Juifs de France, 1978 [Pamięci deportacji Żydów francuskich]
– Union des Engagés Volontaires Anciens Combattants Juifs Enfants et Amis [Związek Ochotników Kombatantów Żydowskich, ich dzieci i przyjaciół]
– yadvashem.org

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?