The Fondation pour la Mémoire de la Shoah, support to the project preparation[:pl]Fondation pour la Mémoire de la Shoah – wsparcie przygotowań do projektu.

April 2015 – European project Convoi 77, initiated by Georges Mayer, was officially launched in Israel on the first of April 2015 in the presence of 19 Ambassadors and foreign Embassy representatives.

It will make possible to gather information about the deportees of the convoy, by sending students from the 32 countries the deportees were from on their traces.

On July 31th 1944, the convoy 77, the last large convoy of deportees left from Drancy to Auschwitz, carrying away 1321 persons, among them more than 300 children.

The research work of the Mémorial de la Shoah, of Serge Klarsfeld and of the association Familles et amis des déportés du Convoi 77 made it possible to find information (photos, testimonies, personal documents…) for 400 of these 1321 deportees.

Concerning the others 900, only a few basic data are available : last and first names, date and place of birth.

No descendants could be found, there aren’t any direct means to trace their life history.

The European project Convoi 77 means to send students to look for archives and testimonies in the countries the deportees came from. Younger generations actively involved in memory work, by tracing these lost deportees will help to reconstruct their life story.

The Fondation pour la Mémoire de la Shoah supported the project preparation.[:pl]Kwiecień 2015 – projekt europejski Transport 77, zainicjowany przez Georges’a Mayera, został oficjalnie ogłoszony w Izraelu 1 kwietnia 2015 w obecności 19 ambasadorów i przedstawicieli dyplomatycznych.

Umożliwi to zebranie informacji na temat osób deportowanych poprzez zaangażowanie do projektu uczniów z 32 krajów, z których pochodzili deportowani.

31 lipca 1944 ostatni wielki transport deportowanych z Drancy do Auschwitz przewiózł 1321 osób, wśród nich ponad 300 dzieci.

Prace badawcze Mémorial de la Shoah, Serge’a Klarsfelda i stowarzyszenia Familles et amis des déportés du Convoi 77 (Rodziny i przyjaciele deportowanych w Transporcie 77) umożliwiły znalezienie informacji (fotografii, dowodów, dokumentów osobistych…) o 400 z 1321 deportowanych.

Jeśli chodzi o pozostałe 900 osób, do dyspozycji jest jedynie kilka podstawowych informacji: nazwiska, imiona, daty i miejsca urodzenia.

Dotychczas nie udało się znaleźć żadnych potomków 900 deportowanych, zatem nie ma możliwości dotarcia do żadnego bezpośredniego źródła wiedzy na temat historii ich życia.

Europejski projekt Transport 77 przewiduje wyekspediowanie uczniów szkół średnich do miejsc, w których będzie możliwe odnalezienie materiałów dotyczących deportowanych. Przedsięwzięcie odbędzie się w krajach, z których deportowani pochodzili.

Młodsze pokolenie aktywnie zaangażowane w pracę na rzecz zachowania pamięci postara się zrekonstruować historie życia zaginionych.

Fondation pour la Mémoire de la Shoah wsparła przygotowania do projektu.

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?