Take part in our international meeting in 2021!

On January 27, 2021, the leaders of the most outstanding projects undertaken by classes from ten different countries as part of the “Convoy 77 International Project” will be invited to the Elysée Palace by the President of France, Emmanuel Macron.

 

Who can take part?

 • All of the classes, from France or abroad, that have taken part in the Convoy 77 project since the school year 2016/2017 and whose biographies have been published on the association’s website.
 • Any class, in France or elsewhere, that registers during the 2019/20 school year and that submits a biography to the Convoy 77 association before 30 June 2020. You can subscribe now following this link.
 • MODIFICATION: the deadline is extended to October 22, 2020, due to a health crisis

How to participate?

 • Fill in the questionnaire which will be sent to all the classes that have participated or are participating this year in the “Convoy 77 International Project “.
 • This questionnaire will be sent out directly to the teachers concerned in mid-2020.

 

Main project selection criteria

 • To have submitted a biography before June 30, 2020
 • The quality of the project
 • The involvement and commitment of the students
 • The originality of the project
 • The thoroughness and depth of the historical research undertaken
 • The use of resources from the local area concerned
 • Partnerships and collaboration with others

International Meeting in Paris: January 26 and 27, 2021

The winning classes will send teachers and students as ambassadors of their projects, who will be able to participate in:

– Two days of visits to Paris

– Exchanges with students from the other participating countries.

– An exclusive meeting at the Elysée Palace with the President of France.

 

Any questions? contact@convoi77.org

 [:pl]

Liderzy najciekawszych projektów, realizowanych od 2016 roku, przez klasy w poszczególnych krajach, w ramach projektu „Transport nr 77” zostaną zaproszeni do Paryża, na uroczystość, która odbędzie się w Pałacu Elizejskim, z udziałem Prezydenta Republiki Francuskiej Emanuela Macrona.

 

Kto może wziąć udział?

 • Wszystkie zaangażowane klasy z Francji oraz z pozostałych krajów, które opracowywały biografie w ramach projektu „Transport nr 77”, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, i które zostały opublikowane na stronie: convoi77.org.
 • Każda klasa, z Francji oraz z pozostałych krajów, która zarejestruje się do udziału w projekcie w ciągu bieżącego roku szkolnego 2019/2020 i złoży zrealizowaną biografię osoby deportowanej w Transporcie nr 77 do Stowarzyszenia „Transport nr 77” przed dniem 30 czerwca 2020..
 • WAŻNA ZMIANA: termin oddania biografii, został przedłużony do 22 października 2020 r, ze względu na światowy kryzys zdrowotny.

W jaki sposób wziąć udział w wydarzeniu?

 • Wypełnij kwestionariusz, który zostanie rozesłany w połowie 2020 roku do wszystkich klas biorących udział w projekcie.
 • Kwestionariusz będzie rozesłany bezpośrednio do nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów w ramach projektu „Transport nr 77”.

 

Główne kryteria wyboru

 • Złożenie biografii przed 30 czerwca 2020 r.
 • Jakość projektu
 • Zaangażowanie uczniów
 • Oryginalność projektu
 • Dokładność i pogłębiona kwerenda historyczna
 • Wykorzystanie dostępnych, lokalnych źródeł
 • Partnerstwo i współpraca z innymi klasami, szkołami.

Międzynarodowe Spotkanie w Paryżu: 26 i 27 stycznia 2021 r.

Zwycięskie klasy delegują nauczycieli i uczniów, jako ambasadorów projektu. Wezmą oni udział w:

– dwudniowej wizycie w Paryżu

– wymianie doświadczeń z uczniami z pozostałych krajów.

– ekskluzywnym spotkaniu z Prezydentem Republiki Francuskiej Emanuelem Macronem

 

W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt: contact@convoi77.org

 

hébergement Umazuma - OVH

Log in with your credentials

Forgot your details?